• Dissertatie Frans Jacobs

Dissertatie Frans Jacobs

Slagvaardig met ICT: Ontwerpprincipes voor leeromgevingen die professionele digitale competenties van hbo-studenten versterken


Gwen heeft een uitermate positieve rol gespeeld bij de redactie van mijn proefschrift, zowel in de Nederlandstalige hoofdtekst als in de Engelstalige samenvatting. Daardoor is het definitieve document (dat ik in februari 2013 in Delft verdedigde) op belangrijke punten verbeterd wat betreft:
-heldere en consequente formuleringen
-verhaallijn
-redeneringen
-zeggingskracht
-academisch taalgebruik (zoals afstandelijkheid en niet-definitieve bewoordingen)
-reductie van lengte
-grammatica
-idioom

Ik ben haar zeer dankbaar voor dit deskundige werk. Zij heeft een groot taalgevoel (hetgeen ook blijkt uit haar volledige viertaligheid). Zij is in staat feilloos de vinger aan de pols te leggen bij onduidelijke of onjuiste formuleringen en stelt goede alternatieven voor. Graag beveel ik haar aan bij iedereen die zoekt naar verbeteringen in helderheid, redactie, taalgebruik en in academische formuleringen.

Dr. F. W. (Frans) Jacobs.