• Tarief scriptiebegeleiding

Tarief scriptiebegeleiding

The intake is free of charge. Our rate is based on the time involved for copy editing and proofing of the thesis or dissertation. Usually it takes up to 10 -15 hours. The exact number of hours will be communicated to you in advance. 

Het eerste gesprek en een inschatting van de kwaliteit van de scriptie zijn geheel gratis. Op basis van het aantal pagina’s en de stand van zaken m.b.t. het ingeleverde werk wordt
het aantal uren voor het nakijkwerk bepaald. Hou rekening met 10 – 15 uur. Het exact aantal uren wordt vooraf aan je medegedeeld zodat je precies weet waar je aan toe bent.
Na betaling vindt het nakijkwerk plaats en het resultaat is een gecorrigeerde scriptie.