• Work Method | Werkwijze

Work Method | Werkwijze

We work online by using comment functions in Word, e-mail. Skype if necessary.
Take note that we do not interfere with the thesis and the institutional paperwork involved.
These are the responsibility of the student.
But we sure can help you out with all the editorial work!

Wij leveren er een bijdrage aan dat de student taalkundig en redactioneel kan voldoen aan de gestelde eisen.
Kanttekening: Wij bemoeien ons niet met de inhoud, laten het schrijfwerk volledig over aan de student en zijn niet verantwoordelijk voor de beoordeling van de scriptie.
De scriptie is geheel ter verantwoording van de student zelf.